Oudjaar Training 2018

oudejaar actie voor stichting paul

Heb jij al plannen op zondagochtend 30 december??

Ieder jaar organiseert DSTraining een training voor het goede doel. Dit jaar is deze training op zondag 30 december om 10 uur. De volledige opbrengst van deze training wordt gedoneerd aan Stichting Paul.

Actie voor stichting paul

Meedoen?

DSTraining zorgt dat er voldoende trainers aanwezig zijn om iedereen in een groepje van zijn niveau in te kunnen delen. Zo zullen we de groep als volgt onderverdelen:

  • Bootcamp
  • Small group training
  • Fifty Fit (=50+ training)
  • Mysterie group (???)

Wanneer jij wilt meetrainen klik je op de onderstaande link en volg de instructies. Iedereen is welkom dus nodig vooral vrienden en kennissen uit om mee te doen!

Doneren? 

Op deze dag zorgen wij dat er een box klaarstaat voor de donaties. Jij bepaalt uiteraard zelf wat je doneert en je mag jouw donatie in de box deponeren. DSTraining zal na bekendmaking van het totaalbedrag het geld overmaken naar Stichting Paul.

Niet trainen toch doneren??

Kun je niet deelnemen aan de training maar wil je wel doneren aan Stichting Paul maak dan een bedrag over op bankrekening NL10 RABO 0106 2029 44 tnv Stichting Paul

Wat is STICHTING PAUL?

Stichting Paul is een Roosendaals initiatief, dat zich ten doel heeft gesteld om alle kinderen in de gemeente Roosendaal te kunnen laten sporten.Er is gebleken dat in steeds meer gezinnen de ouders de contributie van de sportvereniging niet meer kunnen betalen en/of zij kunnen de kosten van de aanschaf van sportkleding en materiaal niet langer dragen.

Sport is juist zo belangrijk voor kinderen om samen met leeftijdgenootjes plezier te hebben op een gezonde manier en sport draagt bij aan de bevordering van de gezondheid en de prestaties op school. Is dit door omstandigheden niet (geheel) mogelijk dan probeert Stichting Paul hierin financieel te ondersteunen.

Stichting Paul zamelt geld in om deze kinderen tot 18 jaar de kans te bieden een sport te (blijven) beoefenen. Om dit doel te bereiken heeft Stichting Paul al een aantal succesvolle fundraise activiteiten ontplooid en is Stichting Paul voortdurend in actie om sponsoren te enthousiasmeren om hierin bij te dragen. Stichting Paul werkt samen met de gemeente Roosendaal, het Jeugd Cultuur Fonds en Stichting Leergeld. Stichting Paul heeft ook een subsidie ontvangen van de de gemeente Roosendaal vanuit de zogenaamde Klijnsma gelden welke bedoeld zijn om armoede te bestrijden.

Alvast bedankt voor jouw enthousiasme en hopelijk deelname!